Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008

Άγγελοι - οι οντότητες του φωτός


Οι κυβερνήτες Άγγελοι των 12 μηνών του έτους
Ιανουάριος : Γαβριήλ
Φεβρουάριος: Μπαρχιήλ
Μάρτιος : Μαχιδιήλ
Απρίλιος : Ασμοδήλ
Μάιος : Αμβριήλ
Ιούνιος : Μουριήλ
Ιούλιος : Βερχιήλ
Αύγουστος : Χαμαλιήλ
Σεπτέμβριος : Ουριήλ
Οκτώβριος : Βαρβιήλ
Νοέμβριος : Αδναχιήλ
Δεκέμβριος : Αναήλ
Εκτός από τους Αγγέλους των μηνών, υπάρχουν οι Άγγελοι των ημερών της εβδομάδας, των 24 ωρών της ημέρας, των δώδεκα ζωδίων του ζωδιακού κύκλου, των επτά πλανητών (συμπεριλαμβανομένης της Σελήνης), των τεσσάρων εποχών του έτους, οι 28 Άγγελοι των αντίστοιχων οίκων της Σελήνης, οι Δέκα Αρχάγγελοι των Ιερών Σεφιρώθ, οι 70 Άγγελοι που επικαλούνται κατά τη διάρκεια της γέννησης ενός παιδιού, οι Άγγελοι της Οργής, οι Άγγελοι του Τετραγράμματου, οι Εγρήγοροι ή Παρατηρητές (για τους οποίους θα μιλήσουμε σε επόμενο άρθρο) και άλλοι πολλοί.Η πίστη των ανθρώπων σε Αγγελικές οντότητες είναι βαθιά ριζωμένη στο συλλογικό ασυνείδητο και έχει περάσει σε αρκετές εκφράσεις της γλώσσας μας. Για κάποιον άνθρωπο που μας βοηθά σε δύσκολες στιγμές λέμε ότι είναι ο Φύλακας Άγγελός μας, για κάποιον που είναι ωραίος και καλός λέμε ότι είναι σαν Άγγελος κ.ο.κ

Δεν υπάρχουν σχόλια: