Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

Gremlins


Gremlins (1984), Gremlin Skull Model Kit


Really neat kit, looks like a perfect replica of the skull that is visable in the first movie, and much like the one used in the second movie.

Λοιπόν..... Σκέφτεστε αυτό που σκέφτομαι????? Για κάντε μια καλή έρευνα. Μπορεί κάτι να βρεθεί ;)

Δεν υπάρχουν σχόλια: