Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

Τι είναι το Second Impact;

Το έτος 1999 οι μια ομάδα ερευνητών (Με αρχηγό τον πατέρα της Misato) ανακαλύπτουν το Σώμα του Adam μέσα στο μέχρι τότε άγνωστο White
Moon στον Νότιο Πόλο. Μετά από έναν μόλις χρόνο μελέτης, επιστήμονες προσπάθησαν (για την ευκολία επίτευξης του IP) να τον
μειώσουνε σε εμβρυική μορφή. �Mankind tried to play God, and god was not happy with that- αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, ήταν ο Adam
να προκαλέσει μια καταστροφική έκρηξη, η οποία διέλυσε το White Moon, και έλιωσε τους πάγους στον Νότιο Πόλο, συντελώντας στον
αφανισμό του μισού ανθρώπινου πληθυσμού της Γης (Ο πλέον κατεστραμμένος Νότιος Πόλος περιέχει στα νερά του το αίμα του Adam, εξού και το κόκκινο χρώμα, το οποίο είναι πιθανότατα και τοξικό για τον άνθρωπο.). Στο τέλος, ο Adam μειώθηκε σε έμβρυο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: