Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008

Τα 17 ρυπαρά γένη είναι...

1. Κρονίδες (Γίγαντες)2. Μαλτσέχ (Λύκάνθρωποι) γνωστοί στο εξωτερικό ως Chupacabra
3. Ναρούντχ (Σεληνοί)
4. Βαλάχ (Τραγοκέφαλοι) γνωστοί στο εξωτερικό ως Goatman
5. Ρεβάχ (Κένταυροι)6. Καχρέχ (Μινόταυροι) Bahia horned bipedal beast ?


7. Σλαβέχ (Σάτυροι ; )

8. Ντουσβέχ (Κύκλωπες) γνωστοί στο εξωτερικό ως Homo Cyklopicus


9. Λοσντβέχ (Γατάνθρωποι) γνωστοί στο εξωτερικό ως Catman

10. Σαχερνέχ (Άνθρωποι με κεφάλι πουλιού) Η φωτό από το έμβρυο χίμαιρα ανθρώπου και κοτόπουλο γνωστό ως Chickenman


11. Λαχμέχ (Γρύπες)

12. Καχσνάχ (Ερπετοκέφαλοι) γνωστοί στο εξωτερικό ως Reptoids


13. Μασχραβέχ (Φτερωτοί ταύροι με κεφάλι ανθρώπου)

14. Ζασχραντέχ (Εκατόγχειρες)

15. Μπαχομέχ (Νυχτεριδόμορφοι) γνωστοί στο εξωτερικό ως Owlman και λοιπά ιπτάμενα πλάσματα


16. Κασραμπάχ (Ακέφαλοι άνθρωποι) γνωστοί στο εξωτερικό ως Mothman

17. Βασρανέχ (Γκρίζοι) γνωστοί στο εξωτερικό ως Greys


Δεν υπάρχουν σχόλια: